Mash Up: Photo Manipulation

Mash Up, referens: Essä arbetet “Foto Manipulation av bilder & media – av Emelie Jansson”

Har i arbetet försökt följa en annorlunda trend, Mashup’s brukar innehålla en mängd olika klipp som är ihop-klippta för att förmedla ett budskap på ca 1 minut. Jag har istället valt att använda mig av mindre material, men mycket mer konkret berättar teknik, nämligen direkt text till mottagaren. Till följd av rörlig bild självklart.

Filmen gjordes i iMovie, oproblematiskt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: